Salon

Znajdź salon

Znajdź najbliższy salon

Geolokalizacja

Pokaż salony Jean Louis David w pobliżu

Lub

Słownik fryzjerstwa: „Osiwieć z jakiegoś powodu”
Słownik fryzjerstwa: „Osiwieć z jakiegoś powodu”
Włosy siwe

Słownik fryzjerstwa: „Osiwieć z jakiegoś powodu”

Dział
Osiwieć z jakiegoś powodu
 
Może się wydawać, że chodzi o spowodowanie pojawienia się siwych włosów.
 
Właściwe znaczenie: Nawiązanie do siwych włosów w języku potocznym oznacza przesadne przejmowanie się czymś, bycie niespokojnym w obliczu trudnej lub niekomfortowej sytuacji. Zwrot ten pochodzi z XIX wieku, kiedy zorientowano się, że duży szok emocjonalny lub strach mogą być powodem pojawienia się siwych włosów. Do siwych włosów najczęściej nawiązuje się mówiąc o trudnych lub stresujących sytuacjach, np. „można osiwieć z tym bankiem”, „czy można być dobrym rodzicem i nie osiwieć?”, itp.
 
Dowiedz się wiecej
Rechercher uniquement les Bars à style

Znajdź wszystkie salony, aby uzyskać SPEED BRUSH, PRĘDKOŚĆ PRĘDKOŚCI lub PRĘDKOŚĆ